This website is no longer maintained and may be outdated. | Deze website wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn.

Van gericht naar massaal en stelselmatig aftappen

Van gericht naar massaal en stelselmatig aftappen

Het grootste verschil tussen de bestaande en de nieuwe wet is dat onze geheime diensten straks op grote schaal en stelselmatig communicatie op het internet mogen tappen.1 De geheime diensten mogen nu al op internet tappen, maar dan wel alleen het verkeer van mensen of organisaties waarvan ze vermoeden dat zij, bijvoorbeeld, een terroristische aanslag beramen.

Dat staat haaks op een belangrijk uitgangspunt van onze vrije democratische rechtsstaat: onze overheid heeft niets te maken met jouw privĂ©-leven, tenzij er een concrete en onderbouwde aanleiding …

Read More »